Vítejte

Podmínky členství

→ Rodiče mají povolený vstup pouze na úvodní trénink.

→ Sraz tanečníků je 10 minut před zahájením tréninku.

→ Tanečníci se převlékají vždy v šatně, cenné věci (mobily, peněženky, šperky, apod.) si mohou uložit u trenéra. Za cennosti, finanční částky, mobily aj. odložené v šatně neručíme.

→ Na trénink noste čistou sportovní obuv s nebarvící podrážkou, adekvátní oblečení (tzn. tričko, tílko, legíny, silonky, kraťasy apod.).

→ Povinností je mít řádně upravené a sepnuté vlasy a vždy na trénink plastovou lahev s pitím.

→ Žádáme rodiče, aby v průběhu tréninku nevyžadovali vstup do sálu a vyčkali na své dítě do řádného skončení tréninku před sálem.

→ Trenér má nárok vyloučit tanečníka, bude-li svým chováním narušovat trénink, nebo se bude nevhodně chovat k ostatním dětem.

→ Nezodpovídáme za děti před a po skončení tréninku. Je třeba děti předat trenérovi a po skončení tréninku si děti vyzvednout před sálem.

Pokud dítě dochází či odchází na trénink samo, bez doprovodu rodičů, je nutné toto písemně nahlásit trenérovi.

→ Omluvy z tréninků či soustředění prosím formou sms, mailem či telefonicky. 

V období školních prázdnin se tréninky nekonají – pouze ve vyjímečných případech po domluvě s rodiči.