Vítejte

Platby

První dva tréninky jsou zdarma, na třetím tréninku tanečník odevzdá vyplněnou přihlášku SPIDER ACADEMY s kopií dokladu o platbě kursovného.


Tanečník se zavazuje odevzdáním přihlášky plnit všechny podmínky členství, rodiče svým podpisem na přihlášce souhlasí se všemi podmínkami členství.


Přihlášenému tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce. O vrácení kursovného lze požádat pouze při dlouhodobé nemoci či vážného úrazu, na základě lékařské zprávy. Vrácená částka závisí na počtu odchozených tréninků, popř. na individuální domluvě. Minimální storno poplatek se účtuje ve výši 30% z částky kursovného. Ostatní finanční závazky vůči SPIDER ACADEMY musí být v pořádku.


Platby kursovného provádějte na účet č.: 670100-2200326346/6210 mBank.


Variabilní symbol je RČ tanečníka SPIDER ACADEMY a do zprávy uveďte jméno tanečníka.


Kursovné se hradí do 30. září na I. pololetí a do 31. ledna na II. pololetí.


Pokud tanečník nebude mít řádně uhrazeno kursovné, může být vyloučen z tréninku.